Skip to content

Job crafting: een oplossing voor zowel werkgever als werknemer!


Wat is job crafting? 

Job crafting is het proactief herontwerpen van jobs binnen je bedrijf die beter aansluiten bij de vaardigheden, interesses en behoeftes van je werknemers, dit met als doel meer voldoening en betrokkenheid te creëren bij je werknemers. 

Concrete voorbeelden van job crafting zijn:

  • Part time werken: Minder uren per week werken voor een betere balans tussen werk en privé.
  • Aangepaste werktijden: Flexibelere werktijden, zoals 4x9 uur per week ipv 5x8 uur.
  • Andere verantwoordelijkheden: Het opnemen van nieuwe of andere taken of verantwoordelijkheden.
  • Demotie: Ervoor kiezen om vrijwillig een stap terug te doen in de carrière, bijvoorbeeld naar een functie met minder verantwoordelijkheden.

Waarom job crafting en wat zijn de voordelen?

Job crafting is een innovatieve manier om efficiëntie te bevorderen en om het welzijn op het werk te verhogen. Je kan vaste medewerkers laten focussen op de ’belangrijke zaken’ en voor de meer uitvoerende taken een flexibele 50-plusser inschakelen. Het bespaart kosten en tijd voor jou omdat je niet op zoek moet naar een nieuwe vaste werknemer en je beloont je vast personeel doordat ze meer kunnen focussen op de belangrijke taken en persoonlijke groei. 

Job crafting biedt tal van voordelen voor werkgevers en werknemers:

  • Het algemeen welzijn op het werk verhoogt.
  • Je creëert meer verbondenheid.
  • Werknemers zullen gemotiveerder aan de slag gaan omdat ze kunnen focussen op belangrijke zaken en persoonlijke   groei.
  • Het kan zorgen voor een hogere productiviteit.
  • Het kan tevens zorgen voor een hogere loyaliteit en betrouwbaarheid.

Job crafting is dus niet enkel een zakelijk aspect, maar een manier om een win-win situatie te creëren voor zowel werkgever als werknemer. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om goed na te denken over job crafting en hoe je het kan toepassen in jouw bedrijf.

 

Job-crafting ingezet, maar nog steeds behoefte aan flexibel personeel? Denk dan ook eens aan het inzetten van 50-plussers en gepensioneerden.

Veel uitzendkrachten willen na het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd aan de slag blijven. Zij willen graag een betekenisvolle bijdrage blijven leveren aan de maatschappij. Het is een perfect moment voor hen om de focus te verleggen van een traditionele voltijdse baan naar meer op maat gemaakt werk dat beter past bij wat ze graag willen doen.

Job crafting biedt een manier om jobs aan te passen aan de kwaliteit en ervaring van 50-plussers en gepensioneerden, zo kunnen ze nog een belangrijke rol spelen voor jou als werkgever en halen ze er zelf de meeste voldoening uit. 

Bijvoorbeeld in het onderwijs: Je kan een vacature zo aanpassen dat een gemotiveerde 50-plusser of gepensioneerde middagtoezicht en de naschoolse opvang overneemt en dan lukt het misschien wel om voor de resterende opdrachten van de vacature een geknipte medewerker te vinden. Zo zit het idee van job crafting in elkaar. 

 

Benieuwd naar wat ErvarenJaren voor jou kan betekenen? Neem gerust contact op en we helpen je graag verder. 

Neem contact op